efteruddannelse for yogalærere

MARTS

APRIL

MAJ

JUNI

Online: 8/3 kl. 10-11 eller 15-16: SI-leddene (fyldt)

KBH 10+11/4: Emne kommer

KBH 7-8/5: Emne kommer

KBH 11/6: Yoga Nidra 2 

(fyldt)

KBH 12/3: Åndedræt & Pranayama. Aflyst!

KBH 23/4: Mudras/energisystem

KBH 21/5: Yoga Nidra (fyldt)

KBH 12/3: Restorativ praksis. Muligvis online 10-12!

KBH 23/4: Restorativ praksis

KBH 21/5: Restorativ praksis

KBH 12/6: Yoga Nidra 2

Online: 22/3 kl. 10-11 eller 15-16: SI-leddene
Efteruddannelse: OBS pga Corona kan aflysninger eller ændringer ske!

Jeg har undervist på Dansk Yogas uddannelse igennem 10 år da den var på mere end 800 timer fordelt på 2 år. Jeg var med til at sende 60 yogalærere ud i verden  fra 2007-17. Selv på en så omfattende uddannelse har jeg oplevet hvor meget man IKKE når i dybden med, både fordi tiden ikke rækker - men også fordi man ikke altid er parat til at tage mere ind når man er i proces med at lære håndværket.

De fleste uddannelser er langt kortere og der er derfor endnu flere løse ender for de lærere, der kommer ud med 100-200 eller endnu færre timer på eksamensbeviset.

Derfor har jeg bygget et udvalg af kurser op for dig der har en uddannelse, men som ser en værdi i at udvide din viden, og bygge mere på det du allerede kan.

Jeg brænder for at nørde med yogalærere og yoga, og jeg synes det er spændende at bygge ovenpå alt det  folk kommer med og kan. 

En ekstra gevinst er at se hvordan yogalærere fra mange skoler og traditioner møder hinanden nysgerrigt og åbent, og nye venskaber og netværk blomstrer.

Nye forslag til kurser er altid velkomne!Oversigt over kurser 2021:

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

KBH 27/8: Restorativ trin 2

KBH 24/9: Yoga uden smerter

KBH 29/10: Yoga Nidra 2

KBH 26/11: Emne kommer

KBH 10/12: Yoga Nidra 1

KBH 28/8: Restorativ trin 2

KBH 26/11: Emne kommer

SI-LEDDENE/ONLINE:

MANGE – især kvinder – har smerter omkring saccroiliacaleddene. Og desværre kan denne dysfunktion både udløses og forværres af yoga, hvis lærer/elev ikke har en viden om hvordan man passer på. Også helt almindelige hverdagsgøremål kan udløse/forværre SI-led smerter. Dette kursus sigter mod at klæde dig på til både at hjælpe dine elever, hvis du er underviser, og til at håndtere/forebygge smerter i din egen krop.

Kurset består af en introtime på Zoom samt 5 film og et kompendium. Masser af stof du kan fordybe dig i i dit eget tempo. Du har adgang til materialet de næste 3 mdr.

Zoom intro: Mandag d. 8/3 kl. 10-11 eller 15-16 (fyldt)

Ekstra dag: Mandag d. 22/3 kl. 10-11 eller 15-16 (pladser)

Pris indtil 28/2 650 kr. Herefter 850 kr.


PRAKSISDAGE:

Praksisdagene giver yogalærere (og andre erfarne yogier) mulighed for at komme og modtage undervisning, hvor der er tid til at stille spørgsmål og udveksle til sidst. Hvis vi ikke kan mødes fysisk i marts vil jeg lave kurset online via Zoom. I så fald bliver prisen kun 250 kr.

Praksiskurser i restorativ yoga:

Fredag d. 12/3 kl. 10-12 online pris 250 kr.

Fredag d. 23/4, fredag d. 21/5 -  kl. 16.30-19. Pr. kursus 400 kr.


YOGA NIDRA 1:

Inden kurset får du min indtaling af den dybe Yoga Nidra, som du skal udføre hjemme. Vi tager afsæt i den klassiske Yoga Nidra fra Satyananda-traditionen, og gennemgår alle delene. De indfoldede elementer fra yogafilosofien udfoldes, du lærer noget om hvad der sker i nervesystem og hjerne og hvorfor Yoga Nidra virker så dybt. Sankalpa - beslutningen - forklares, og du får hjælp til at lave din egen. Vi laver fysisk yoga på kurset i form af de små Pawanamuktasana-øvelser. Og praktiserer naturligvis Yoga Nidra.

København 21/5 2021 kl. 10-15.30 (venteliste)

København 10/12 2021 kl. 10-15.30


NYT: YOGA NIDRA 2:

Når du har taget Yoga Nidra 1, får du mulighed for at komme med denne dag hvor du på forhånd har fået en "stram" skabelon at lave din egen Yoga Nidra i. Dagen bygger ovenpå den første bl.a. går vi dybere ind i den spirituelle dimension i Yoga Nidra. Men det kommer i høj grad til at handle om at give teknikken videre. 

København 11/6   2021 kl. 10-15.30 (fyldt)

København 12/6 2021 kl. 10-15.30 (få pladser)

København 29/10 2021 kl. 10-15.30

ÅNDEDRÆT & PRANAYAMA:

Åndedrættet er en vigtig del af de fleste yogaformer. Det bruges hovedsageligt på 3 måder: I bevægelse, som åndedrætsøvelser og i Pranayama. På kurset lærer du et væld af små, brugbare åndedrætsøvelser som let kan flettes ind i din egen undervisning. Vi arbejder også med de dybere Pranayamas, og taler om ligheder og forskelle på åndedrætsøvelser og Pranayama. Der vil indgå fysisk yoga på kurset. Hvis vi ikke kan mødes fysisk i marts overvejer jeg at gennemføre dette kursus online som et mix mellem zoom og små film.

København 12/3 2021 kl. 10-15.30 AFLYST


MUDRAS OG ENERGISYSTEM:

Åndedrættet er en vigtig del af de fleste yogaformer. Det bruges Mudras er en spænde verden at fordybe sig i. De fleste kender finger- og håndmudras, men der er mange andre måder at danne mudras på: med øjnene, tungen, bækkenbunden - og visse asanas udgør mudras. Hvad det betyder, og hvordan man kan arbejde med energien via mudras handler dette kursus om. Chakrasystemet gennemgås og påvirkes via øvelser. Du får inspiration til din egen praksis såvel som til din undervisning. Vi laver fysisk yoga på kurset.

København fredag d. 23/4 2021 kl.10-15.30 


YOGA UDEN SMERTER:

Alt for mange oplever at yogaen giver skader i kroppen. Det skyldes sommetider at yogastilen er for fysisk hård for den enkelte, men ofte har yogalæreren en meget fast ide om hvordan en øvelse skal udføres - som ikke altid harmonerer med kroppens anatomi og vores fysiske forskelligheder. Kom og vær med til at eksperimentere og dekonstruere nogle af myterne om hvordan yoga skal udføres og se ud. Kurset indeholder et lille men vigtigt tema om SI-leddene (sacroiliacaled).

København fredag d. 24/9 2021 kl. 10-16

Undervisningen foregår her:

København: YogaBaghuset, Kronprinsessegade 22, 1306 Kbh K

Præstø: YogaMejeriet, Prieses stræde 5, 4720 Præstø


Tilmelding: via mail: sussie@jensen-yoga.dk

Priser:

Restorativ trin 1: 3.900 kr.

Restorativ trin 2: 1.950 kr.

Alle 1-dags kurser: 950 kr.

Praksiskurser: 400 kr.

Betaling: Faktura udsendes ved tilmelding eller ca. 2 mdr. inden kurset.

Tilmelding er bindende medmindre der er helt særlige grunde til at melde fra.

RESTORATIV YOGA TRIN 1:

KBH: TRIN 1 2021: 

Fredag d. 22/1 + Lørdag d. 23/1 kl. 10-15

Fredag d. 26/2 kl. 10-15 + fredag d. 7/5 kl. 13-17.30 (Kbh)

Pris: 3.900 kr. 

Første modul afvikles online pga Corona.

Endnu et forløb er under planlægning efter sommerferien 2021!


RESTORATIV YOGA TRIN 2:

København Trin 2 2021:

Fredag d. 27. + lørdag d. 28. august 2021 kl. 10-15

Pris: 1.950 kr.


TRIN 1 (grundforløb):

Kurset er en vekslen mellem teori og praksis. Vi bygger stillingerne op og arbejder med at justere i detaljer. Man mærker på egen krop hvad små tilretninger kan gøre, og vi øver os i at observere andre i stillingerne. Hjemmearbejdet mellem mødegangene er en vigtig del: Man praktiserer de lærte stillinger selv, og underviser få udvalgte elever, og undervisningen kan beskrives i en lille opgave med billeder og tekst, som afleveres og kommenteres efter kurset. Den skriftlige del er frivillig!

Under kurset tager man billeder og laver noter, som til sidst kan samles i en mappe, som senere kan fungere som deltagerens egen ”opslagsbibel” suppleret med kompendiet.


Udstyr: Vi benytter det udstyr der er i yogacentret, og hver deltager medbringer evt. supplerende udstyr, det mailer jeg om. Vi taler om fordele/ulemper ved forskellige former for udstyr, og om hvor lidt/meget man kan klare sig med.

Skriftligt materiale: Deltagerne får inden kurset tilsendt et fyldigt kompendium med de vigtigste punkter på kurset beskrevet, og med bogliste og gode links. Kompendiet støtter dine egne noter og fotos. Det er vigtigt at man kan komme alle gange. Et kursusbevis udleveres ved fuld deltagelse.

Max 10 deltagere på hvert hold, derfor tilrådes hurtig tilmelding!


TRIN 2 (bygger ovenpå trin 1, som er en forudsætning for at deltage):

Vi arbejder videre med flere stillinger og nørder detaljer. Desuden implementeres klangskåle, som kan bruges på hold og i 1:1 undervisning med stort udbytte. Vi skal også arbejde mere terapeutisk, dvs målrette undervisningen endnu mere mod bestemte problematikker, som fx stress og smerter.


Oplysningsforbund giver ofte tilskud eller betaler kurserne.